Pagdiriwang ng Huling Hapunan ( Maundy Thursday Homily )by: Fr. Mark Sese

Washing of the Feet

Washing of the Feet chosen among Parishioners

Western Bicutan,Taguig City – Pagkatapos gumising ng maaga para sa Chrism Mass – ang pagpapanibagong panata ng mga kaparian sa ilalim ng Diyosesis ng Pasig na pinangunahan ng ating Obispo,ang Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara,D.D.  na dinaos sa Immaculate Conception Cathedral,

Pasig City. Ginanap naman sa Parokya ng Ina ng mga Dukha ni Rev. Fr. Mark Sese ang misa sa paghahapunan ng Panginoon sa ganap na ikalima ng hapon.  Sa misang ito ginugunita ang paghuhugas ni Kristo sa mga paa ng mga alagad.

Aniya sa kanyang homiliya, “Sa relasyon, higit na maganda ang una at huli. Sa unang pagbasa ay pinakikita mula sa lumang tipan ang pagliligtas ng Diyos sabayan ng Israel; sa ikalawang pagbasa naman ay ang pagsasariwa kay Hesus sa huling hapunan; at sa Mabuting Balita ay ipinaaalaala ni Hesus ang pagigiging isang tunay nalingkod.”

“Paano ba aalalahanin ditto sa mundo ang mga tao?”Tanong ni Fr. Sese. Ang mga pulitiko ay sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto at pagpapaskil ng kanilang mga mukha? Angpamilya ay sa mga larawan na nasa “album” o kaya ay sa“Facebook” sa atingkapanahunan?Kaugnay sa ebanghelyo, si Hesus ay inaalaala sa huling hapunan. Dagdag pa niya, “Narito tayo ngayon para gunitain ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. Binigyang diin niya na ang isa sa mga katangian ni Hesus nadapat ay alalahanin at isapuso ay ang kababaangloob.

Nagbigay siya ng muling paghahambing na ang tao raw para maalaala ay nagpapapogi at nagyayabang.  Subalit si Hesus, bagaman Diyos, ay nagging tao tulad natin at nag-anyong tinapay; nagpakasakit upang ipamalas ang kababaangloob. Tunay na siya ay Panginoon at guro.  Angdaan ng pag-alaala sa kanya ay ang tunay na kababaangloob.

805 Total Views 1 Views Today

2620total visits.

This entry was posted in Lent 2016, Parish Priest. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *