Biyernes Santo 2017: labindalawang Pasakit na dinanas ni Hesus

Ano ba nadudulot ng kalungkutan sa tao?
[ ]Pagaalala sa karanasan
[ ]Ang sakit na pinagdaanan
[ ]Kung hindi mo ginawa ang kalooban Diyos

Bakit kailangan magdusa si Hesus?

Sa aking pagninilay may labindalawang pasakit na dinanas ni Hesus

 1. Dinakip at ginapos
 2. Tinatwa
 3. Sinampal
 4. Pinagpalit kay Barabas
 5. Pinahagupit
 6. Pinutungan ng tinik ng korona
 7. Sinampal
 8. Pinasan ang Krus
 9. Dinuraan
 10. Pinako sa Krus
 11. Pinainum ng suka
 12. Inulos ng sibat

Kagalakan ng tunay na Kristiyano ay ang mapalapit sa Diyos
(Latin) – “Gloria Cross non in die illo sine”
(English) – “In Joy no day without the Cross”

Rev. Fr. Mark Emman H. Sese
Good Friday, April 14, 3:00PM

648 Total Views 1 Views Today

363total visits.

This entry was posted in Lent 2017. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *