Linggo ng Palaspas 2017: Itong Linggong ito ang isa sa pinakamahalagang dapat nating alalahanin

Itong Linggong ito ang isa sa pinakamahalagang dapat nating alalahanin

Photo by Buboy Samar

Ano ang dapat nating gunitain?

[ ]Ang matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Herusalem – o Ang Linggo ng Palaspas
[ ]Ang Paghihirap ni Hesus
[ ]Ang Kamatayan at ang maluwalhating pagbuhay ni Hesus mula sa Kamatayan

Ano ang dapat nating gawin?

[ ]Magmuni
[ ]Magkumpisal
[ ]Magsakripisyo
[ ]Ang pakiisa sa pagdiriwal ng Paschal mistery

Mula kay Rev. Fr. Mark Emman H. Sese
April 9, 2017 Palm Sunday 7:30AM

494 Total Views 1 Views Today

265total visits.

This entry was posted in Lent 2017. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *