Today is Wed Aug 16, 2017

23 Jul16th Sunday in ordinary time by FMEHS

Mag pagbasa: Karungan 12:13, 16:19 | Roma 8:26-27 |Mateo 13-24-43

Pagpapakita ng Presensya ng Diyos

  1. Pagkakataong makapagsisi
  2. Pagtulong sa Kahinaan
  3. Pagkakaloob ng Katarungan sa wakas

Paano ang pagpapatawad ng Tao

  1. Pagpapalampas ng galit
  2. Pagkamahinahon sa pananalita
  3. Paggawa ng kabutihan

Paggawad ng Diyos ng gantimpalang langit. Natuto tayo sa Kanyang Pasensya.

446 Total Views 28 Views Today

308total visits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *