16th Sunday in ordinary time by FMEHS

Mga pagbasa: Karunungan 12:13, 16:19 | Roma 8:26-27 |Mateo 13-24-43

Pagpapakita ng Presensya ng Diyos

  1. Pagkakataong makapagsisi
  2. Pagtulong sa Kahinaan
  3. Pagkakaloob ng Katarungan sa wakas

Paano ang pagpapatawad ng Tao

  1. Pagpapalampas ng galit
  2. Pagkamahinahon sa pananalita
  3. Paggawa ng kabutihan

Paggawad ng Diyos ng gantimpalang langit. Natuto tayo sa Kanyang Pasensya.

4959 Total Views 32 Views Today

1406total visits.

This entry was posted in Parish Priest. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *