Pagibig na walang sukatan – All Souls Day Homily

All Souls Day Homily

Taguig City – Pagibig na walang sukatan ang pinaka tema ng pagdiriwang na ito. Maging ang kamatayan ay di kayang pigilin ang Pagibig.

 

Sa mga yumaong kapatid natin na aming minimisahan bilang Pari, “Di man tayo nagkita at magkakilala….inaalayan namin kayo ng misa, nawa’y kung makatawid na kayo sa buhay na walang hanggan, nawa’y ipagdasal mo rin kami upang pareho nating makamtan ang ating inaasam, ang buhay na walang hanggan”

 

Hamon sa atin sa bawat Banal na Misa.

Bago magsimula ang Misa ay banggitin mo na sa panginoon ang bawat pangalan ng yong mga yumaong mahal sa buhay upang madaling malinis sa purgatoryo ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng panalangin upang makamit ang buhay na walang hanggan. –

Lahat ay daraan sa paglilinis sa purgatoryo kahit gaano ka pa man kalinis bago mo lisanin ang mundo.

By Rev. Fr. Mark Emman Hao Sese 

2535 Total Views 32 Views Today

679total visits.

This entry was posted in Parish Priest. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *