Category Archives: Lent 2017

Biyernes Santo 2017: labindalawang Pasakit na dinanas ni Hesus

Ano ba nadudulot ng kalungkutan sa tao? [ ]Pagaalala sa karanasan [ ]Ang sakit na pinagdaanan [ ]Kung hindi mo ginawa ang kalooban Diyos Bakit kailangan magdusa si Hesus? Sa aking pagninilay may labindalawang pasakit na dinanas ni Hesus Dinakip … Continue reading

Posted in Lent 2017 | Leave a comment

Huwebes Santo 2017: Dalawang mahalagang banal na Misa para sa araw na ito.

Dalawang mahalagang banal na Misa para sa araw na ito. Chrism Mass and anointing of the sick Misa ng takim-silim at simula ng triduum – Last supper-pagtatatag ng Eukaristiya. In Jews they called it “The Feast of the pass-over”. – … Continue reading

Posted in Lent 2017 | Leave a comment

Linggo ng Palaspas 2017: Itong Linggong ito ang isa sa pinakamahalagang dapat nating alalahanin

Itong Linggong ito ang isa sa pinakamahalagang dapat nating alalahanin Ano ang dapat nating gunitain? [ ]Ang matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Herusalem – o Ang Linggo ng Palaspas [ ]Ang Paghihirap ni Hesus [ ]Ang Kamatayan at ang … Continue reading

Posted in Lent 2017 | Leave a comment