Today is Fri Nov 17, 2017

14 AprBiyernes Santo 2017: labindalawang Pasakit na dinanas ni Hesus

Ano ba nadudulot ng kalungkutan sa tao? [ ]Pagaalala sa karanasan [ ]Ang sakit na pinagdaanan [ ]Kung hindi mo ginawa ang kalooban Diyos Bakit kailangan magdusa si Hesus? Sa aking pagninilay may labindalawang pasakit na dinanas ni Hesus Dinakip at ginapos Tinatwa Sinampal Pinagpalit kay Barabas Pinahagupit Pinutungan ng tinik ng korona Sinampal Pinasan […]

Read More ...

13 AprHuwebes Santo 2017: Dalawang mahalagang banal na Misa para sa araw na ito.

Dalawang mahalagang banal na Misa para sa araw na ito. Chrism Mass and anointing of the sick Misa ng takim-silim at simula ng triduum – Last supper-pagtatatag ng Eukaristiya. In Jews they called it “The Feast of the pass-over”. – In the gospel, Jesus emphasizes the washing of the feet. Ang kahalagahan ng paghuhugas ng […]

Read More ...

09 AprLinggo ng Palaspas 2017: Itong Linggong ito ang isa sa pinakamahalagang dapat nating alalahanin

Itong Linggong ito ang isa sa pinakamahalagang dapat nating alalahanin Ano ang dapat nating gunitain? [ ]Ang matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Herusalem – o Ang Linggo ng Palaspas [ ]Ang Paghihirap ni Hesus [ ]Ang Kamatayan at ang maluwalhating pagbuhay ni Hesus mula sa Kamatayan Ano ang dapat nating gawin? [ ]Magmuni [ […]

Read More ...