Parish Pastoral Council

THE PARISH PASTORAL COUNCIL OF OUR LADY OF THE POOR PARISH
(PAROKYA NG INA NG MGA DUKHA

PARISH PASTORAL COUNCIL OFFICERS
President             : Angelito Padlan
VP-Internal         : Felly Villa
VP-External        : Reyn Laboy
Finance                : Nitz Lualhati
Secretary             : Mhy Limpin
Asst. Secretary   : Jazmine Rea
Temporalities     :

MINISTRY HEADS

Liturgical                       : Art De Guia
 Members
EMHC                            : Art De Guia
WORD                           : Felly Villa
Mother Butlers Guild : Norma Vergara
Music                             : Daniel Catalon
Altar Servers                : ?
Ushers                           : ?

Parish Youth                                : Nabel Belonio
Family & Life                               : Jess Rea
Social Service & Development : Imelda Dig
Media & Public Affairs              : Buboy Samar
Formation                                    : Tess

RELIGIOUS GROUPS

El Shaddai Tenement Chapter
Charismatic Community
APOSTLESHIP OF PRAYER (AP)
Kursillo Movement
Couples for Christ for Family & Life
Singles for Christ
One Family Community

The vision of the parish is carried out and implemented thru the various ministries with its own corresponding mission. The major program of the parish is centered in these ministries, namely:

 • Ministry of the Word
 • Music Ministry
 • Formation Ministry
 • Finance Ministry
 • Ushers Ministry

These ministries do the planning of activities to be implemented by each Kawan.

MISSION & VISION

Parish Vision: To be Our Lady of the Poor composed of families united together in the spirit of brotherhood, of faith and living according to the will of God

Mission:

 • The Spiritual Formation Ministry commits itself to educate the parishioners on the meaning and importance of the sacraments and to live out the word of God.
 • The Family and Life Ministries is committed to deepen the faith of all families in the parish, strengthen their commitment to family and life (vs. anti-life policies), and guide toward social consciousness and development.
 • The Social Services and Development Ministry aims to spearhead activities that will enhance the formation of a social consciousness and active participation that will transform the community toward development.
 • The Youth Ministry is committed to guide its fellow youth toward renewed spirituality, deepen their social consciousness and Christian participation.
 • Finance Ministry aims to educate the parishioners on the true meaning of the sharing of time, talent, and treasure leading to active participation and involvement.

TAGALOG

Parish Vision: Isang Parokya ng Ina ng mga Dukha na binubuo ng mga nagkakaisang pamilya na may matibay na pananampalataya at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos

Parish Mission: Kami ang Parokya ng Ina ng mga Dukha ay:

 • Nagtatalaga na maimulat ang mga parokyano sa kahalagahan, kahulugan ng mga sakramento, at maisabuhay ang Salita ng Diyos.
 • Manguna sa mga gawaing makapagpapataas sa kamalayang panlipunan tungo sa aktibong paglahok sa panlipunang pagpapaunlad at paglilingkod.
 • Akayin ang mga kabataan sa buhay ispiritual at palakasin ang kamalayang panlipunan at kristiyanong paglilingkod.
 • Imulat ang bawat parokyano sa tunay na kahulugan ng pagbabahagi ng kanilang panahon, talento o kakayahan at kayamanan sa gawaing pang-parokya.
 • Palakasin ang aktibong paglahok ng bawat pamilya sa mga gawaing pananampalataya, panlipunan at programang pang-parokya.
603 Total Views 1 Views Today

560total visits.